Här kan du klicka för att komma till Allans hemsida, välkommen! Klicka här

Thursday, October 05, 2006

Professor Hoger Frykenstedts bok

Professor Hoger Frykenstedts bok.
JEAN JACQUES och
AURORA TAUBE DE GEER af FINSPÅNG
och deras värld

Efter ovanstående har framkommit ett förtydligande av CA Ehrensvärds brev till baron J. J. De Geer Norrköping d. 20 Mars 1799 i vilket berättas om:

Min egen vän upp i tallarna.
Jag skall berätta dig att jag kommit i stussen på ett Berg så att de fruchtbara fälten vid Dömmestorp numera äro intet mine.

Kan det möjligen tänkas gälla ett annat berg än i Dömmestorp, och i så fall Bellmans Häst i Finspång som nämns i brevet till baron De Geer. Baronens tillskrevs kanske inte om ovannämnda berg i Dömmesrtorp? Frågan är ju fortfarande öppen. Vem vet?

För information.
Kopia av konstnären Ehrensvärds brev.
Brevkopia
Frågan är om brevet till baronen ändå möjligen har något samband med Bellmans Häst i Finspång.

Vem vet?