Här kan du klicka för att komma till Allans hemsida, välkommen! Klicka här

Friday, April 21, 2006

Lite mer om Bellman

Skalden C.M. Bellmans namnteckning lär ej finnas med i de gamla gästböckerna på Finspångsslott.

Beträffande berget Bellmanshäst i Finspång finns hittils ingen klarhet om hur berget fått sitt namn. Man kan fråga sig om möjligen det kan finnas ett samnand med en skiss på ett berg av konstnären C.A. Ehrensvärd?

Källa:

Professor Holger Frykenstedts bok

JEAN JACQUES och
AURORA TAUBE DE GEER af FINSPÅNG
och deras värld

Monday, April 03, 2006

Östergötlands Dagblad 1946

Nedan återges artikeln ”Auroras Ek i gammal sägen” publicerad 1946. Se även förra artikeln - ”En Finspongsdag på skön Auroras tid” från 1937 - som publicerats här på bloggen.

Artikelförfattaren Frank Dahlquist
(artikelförfattaren)

Auroras Ek

Auroras Ek 1 Auroras Ek 2 Auroras Ek 3 Auroras Ek 4 Auroras Ek 5 Auroras Ek 6

Tillgången på oskadade tidningsurklipp är begränsad, vad som gäller detta ärende.