Här kan du klicka för att komma till Allans hemsida, välkommen! Klicka här

Monday, March 27, 2006

Östergötlands Dagblad 1937

Nedan återges artikeln ”En Finspongsdag på skön Auroras tid” publicerad 1937. (Finsponga Läns Tidning var då en julbilaga till ÖD.)

Östergötlands Dagblad, 1937

Tillgången på oskadade tidningsurklipp är begränsad, vad som gäller detta ärende.

Finspongsdag 1 finspong 2 finspong 3 finspong 4

Monday, March 20, 2006

Efterlysning: Information om Bellman i Finspång

Nu är det dags att gå in mer på C M Bellman och Finspång.

Enligt muntliga traditioner här i Finspång lär skalden tillsammans med ett följe konstnärer någon gång i slutet av 1700-talet besökt Finspång. En del av detta besök har även satts på pränt.

AURORAS EK i gammal sägen. Det är den gamle välkände Finspångskännaren Gjutmästaren Frans Dahlqvist som berättat i en artikel i Östergötlands Dagblad år 1946.

Det finns ytterligare en artikel, som skrevs redan 1937 av Frans Dahlqvist med titel: En Finspångsdag på skön Auroras tid. I glatt följe av konstnärer och snillen. FINSPONGA LÄNS TIDNING. Hur eken blev Auroras ek. "Efterkommande freda detta träd tills det faller för tiden".

Ovannämnda artiklar har författarens dotterdotter bevarat och överlämnat för publicering, nämligen Siv Stålhammar-Ekberg.

Se även låten om berget Bellmanshäst i Finspång.